Η αίσθηση του ωραίου

Ο άνθρωπος θα έπρεπε να ακούει λίγη μουσική, να διαβάζει λίγη ποίηση και να βλέπει μια ωραία εικόνα κάθε μέρα της ζωής του, έτσι ώστε τα επίγεια άγχη να μην εξαλείφουν την αίσθηση του ωραίου που ο θεός έχει εμφυτεύσει στην ανθρώπινη ψυχή.
Ο άνθρωπος θα έπρεπε να ακούει λίγη μουσική, να διαβάζει λίγη ποίηση και να βλέπει μια ωραία εικόνα κάθε μέρα της ζωής του, έτσι ώστε τα επίγεια άγχη να μην εξαλείφουν την αίσθηση του ωραίου που ο θεός έχει εμφυτεύσει στην ανθρώπινη ψυχή.

0 comments

Leave a Reply