Ψυχογράφημα Ελλήνων Οδηγών

Ψυχογράφημα Ελλήνων Οδηγών

Μια σκληρή πραγματικότητα, για την οποία σκληρά λόγια ΠΡΕΠΕΙ να λέγονται και σκληρές εικόνες είναι ανάγκη να προβάλλονται.

 

 

http://www.iaveris.gr/videos/video/194-psichografima-elloinon-odigon

0 comments

Leave a Reply