Τι θα πιστέψεις

Αν πιστέψεις οτι δεν υπάρχει ελπίδα, εξασφαλίζεις οτι δεν υπάρχει ελπίδα. Αν πιστέψεις οτι υπάρχει ένα ένστικτο για ελευθερία, οτι υπάρχουν ευκαιρίες να αλλάξουν τα πράγματα, τότε υπάρχει η πιθανότητα οτι μπορείς να συνεισφέρεις προς ένα καλύτερο κόσμο.
Αν πιστέψεις οτι δεν υπάρχει ελπίδα, εξασφαλίζεις οτι δεν υπάρχει ελπίδα. Αν πιστέψεις οτι υπάρχει ένα ένστικτο για ελευθερία, οτι υπάρχουν ευκαιρίες να αλλάξουν τα πράγματα, τότε υπάρχει η πιθανότητα οτι μπορείς να συνεισφέρεις προς ένα καλύτερο κόσμο.

0 comments

Leave a Reply