Συνταγή αποτυχίας

Δεν μπορώ να σας δώσω μια σίγουρη συνταγή επιτυχίας, αλλά μπορώ να σας δώσω μια συνταγή αποτυχίας : να προσπαθείτε να ευχαριστήσετε τους πάντες συνεχώς.
Δεν μπορώ να σας δώσω μια σίγουρη συνταγή επιτυχίας, αλλά μπορώ να σας δώσω μια συνταγή αποτυχίας : να προσπαθείτε να ευχαριστήσετε τους πάντες συνεχώς.

0 comments

Leave a Reply