Περιοριστικές πεποιθήσεις

πολλοί άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις, αλλά εξαιτίας των περιοριστικών πεποιθήσεών τους για το ποιοί είναι και το τι μπορούν να κάνουν, ποτέ δεν κάνουν πράξεις που θα μπορούσαν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
Πολλοί άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις, αλλά εξαιτίας των περιοριστικών πεποιθήσεών τους για το ποιοί είναι και το τι μπορούν να κάνουν, ποτέ δεν κάνουν πράξεις που θα μπορούσαν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

0 comments

Leave a Reply