Μητέρα Φύση εναντίον Κλιματικής Αλλαγής –

Υγρότοποι, δάση και ωκεανοί απορροφούν και αποθηκεύουν άνθρακα, γεγονός που τα καθιστά στοιχεία ζωτικής σημασίας για τις χώρες που προσπαθούν να υλοποιήσουν τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά;

Πηγή: Μητέρα Φύση εναντίον Κλιματικής Αλλαγής –

0 comments

Leave a Reply