Θα αλλάξω ευχαρίστως

Αν κάποιος μπορεί να μου δείξει οτι το τι κάνω ή τι πιστεύω δεν είναι σωστό, θα αλλάξω ευχαρίστως, διότι αναζητώ την αλήθεια, από την οποία κανείς δεν βλάφτηκε ποτέ πραγματικά. Είναι το άτομο που συνεχίζει να είναι μέσα στην αυταπάτη του και στην άγνοιά του που βλάπτεται
Αν κάποιος μπορεί να μου δείξει οτι το τι κάνω ή τι πιστεύω δεν είναι σωστό, θα αλλάξω ευχαρίστως, διότι αναζητώ την αλήθεια, από την οποία κανείς δεν βλάφτηκε ποτέ πραγματικά. Είναι το άτομο που συνεχίζει να είναι μέσα στην αυταπάτη του και στην άγνοιά του που βλάπτεται

0 comments

Leave a Reply