Ενοχές και ανησυχίες

Καμία ποσότητα ενοχής δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν και καμία ποσότητα ανησυχίας δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλο.
Καμία ποσότητα ενοχής δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν και καμία ποσότητα ανησυχίας δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον.

0 comments

Leave a Reply