Διαχωρίστε τις έννοιες

Σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που καταργούνται τα αυτονόητα, κάντε μια προσπάθεια να διαχωρίσετε κάποιες έννοιες :

Ο έχων κοινωνική συνείδηση δεν είναι ταυτόσημος με τον ιδεολογικά “αριστερό”.

Ο χρήστης, αλλά και ο κριτικός της έννοιας “καπιταλισμός” δε σημαίνει οτι είναι κομμουνιστής.

Ο πατριώτης δεν είναι ταυτόσημος με το “δεξιό” ή “ακροδεξιό”.

 

Evolution Path

0 comments

Leave a Reply